INLEIDING

Iedere instelling voor verslavingshulpverlening heeft een eigen visie op het complexe probleem dat verslaving is. Daar kan namelijk op veel verschillende manieren tegenaan worden gekeken, en hoe men dat doet bepaalt voor een groot deel hoe de hulpverlening vorm krijgt. Het is belangrijk dat de visie van een instelling duidelijk is, zowel voor de medewerkers als voor de cli?ten. Immers, niemand heeft de wijsheid in pacht. Ook wij weten niet zeker wat verslaving is en hoe een verslavingsprobleem zich vormt; we kunnen er een opvatting over hebben gebaseerd op kennis en ervaring. Maar het blijft een opvatting, een manier van kijken, en anderen kunnen daar andere idee? over hebben.

Onze cli?ten, wijzelf, onze collega's en verwijzers moeten zich een beeld kunnen vormen van onze opvattingen. Vandaar de 'Cirkels van Van Dijk', een model door ons eerste afdelingshoofd Wim Rijnders ge?troduceerd. Het verhaal van De Cirkels is vanaf het eerste begin van de Detox eenmaal per week aan de cli?ten voorgelegd, als een soort verantwoording: zo zien wij het probleem en daarom werken we zoals we werken.

In de loop van de jaren hebben de Cirkels wijzigingen ondergaan, misschien dat prof. Van Dijk ze nu niet zo graag meer naar zichzelf vernoemd zou zien. Het is echter een begrip binnen onze Detox geworden, en daarom zullen we het verhaal, ook onze versie ervan, zo blijven noemen. Het verhaal omvat een visie, en daaruit volgend de consequenties voor de aanpak binnen onze Detox.

reactie op deze pagina